پر فروش ترین محصولات

جدول معافیت مالیات حقوق سال ۹۹

معافیت مالیات حقوق ۹۹

هر ساله در قانون بودجه سنواتی مبلغی را به عنوان معافیت مالیات حقوق در نظر می گیرند یعنی تا یک مبلغ مشخص نرخ مالیات صفر است و بعد از آن نرخ مالیاتی متغیر می شود. در قانون مالیات های مستقیم برای هر منبع درآمدی مالیاتی در نظر گرفته شده است که اخذ حقوق از این قضیه مستثی نیست. برای محاسبه مالیات حقوق باید به منبع قانونی آن یعنی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مراجعه کنیم:

ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

نکته مهمی که در قانون مالیات برای آن پیش بینی شده این است که میزان معافیت را همانند ماده ۱۳۲ یا دیگر مواد قانونی تعیین نکرده و این مورد را به عهده قانون بودجه کشور گذاشته است. این مهم به این دلیل است که هر ساله نرخ معافیت با توجه به تورم در کشور و البته میزان افزایش حقوق پایه وزارت کار افزایش می یابد و به نظر می رسد که این روش عادلانه تر باشد. خوب با توجه به این نکته به سراغ قانون بودجه سال ۹۹ رجوع کنیم:

مطلب پیشنهادی:  هفت مرحله فراخوان ارزش افزوده

تبصره ۱۲ بند ۲ قانون بودجه ۹۹: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

حتما بخوانید: جدول حقوق سال ۹۹

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بيست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بيست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

جدول معافیت مالیات حقوق سال ۹۹

مالیات حقوق سال 99
مالیات حقوق سال ۹۹

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۹۹

قبل از اینکه به سراغ محاسبه مالیات حقوق به صورت آنلاین برویم بهتر است روند کار و نحوه محاسبات را بصورت دقیق تر بیان کنیم سپس از قسمت محاسبه آنلاین استفاده کنیم. در این حالت نحوه محاسبه را نیز فرا میگیریم.

همانطور که در جدول مالیات حقوق ۹۹ موضوع ماده ۸۴ مشاهده می کنید نرخ های مربوط به مالیات حقوق ذکر شده است. در این جا می خواهیم با چند مثال کاربردی جدول را شفاف تر کنیم.

مطلب پیشنهادی:  نحوه شکایت از تخلفات مأموران مالیاتی

فرض کنید فردی ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حقوق می گیرد. نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح زیر است:

نحوه محاسبات در جدول زیر و تعاریف آنها:

مبلع حقوق از: مبلغ پایه ای است که در قانون بودجه تعریف شده است.

مبلغ حقوق تا: مبلغ سقف هر مرحله از محاسبات می باشد.

نرخ مالیات: نرخ مالیات بر حقوق می باشد که باید * ستون “مشمول مالیات” شود.

مشمول مالیات: این عدد از حاصل (مبلغ حقوق از – مبلغ حقوق تا) بدست آمده است.

مبلغ مالیات: عدد بدست آمده از حاصل (نرخ مالیات * مشمول مالیات) بدست آمده است.

محاسبه مالیات حقوق برای مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ردیف

مبلغ حقوق از

مبلغ حقوق تا

نرخ مالیات

مشمول مالیات

مبلغ مالیات

۱

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰ %

۰

۰

۱

۳۰/۰۰۰/۰۰۱

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰ %

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۱

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵ %

۳۰/۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۱

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰ %

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۱

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵ %

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

جمع مالیات قابل پرداخت

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

برای محاسبه مالیات حقوق در اکسل می توانید فایل مالیات حقوق اکسل ۹۹ را دانلود کنید. در نظر داشته باشید که این فایل بدون هیچگونه رمزنگاری می باشد و فرمول ها کاملا در اختیار شما می باشند.

برای اطمینان از صحت محاسبات می توانید از قسمت پایین و بخش محاسبه آنلاین مالیات حقوق مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را وارد کنید.

محاسبه آنلاین مالیات حقوق ۹۹

معافیت ماده ۱۰۱ و ۵۷ قانون مالیات

در بند پایانی تبصره ۱۲ قانون بودجه ذکر شده است که معافیت موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد. این معافیت را اصطلاحا معافیت معیشتی می گویند و برای اشخاص زیر استفاده می شود:

ماده ۵۷: در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد.

اشخاصی که ملک خود را اجاره می دهند و هیچ درآمد دیگری ندارند می توانند از این معافیت استفاده کنند. برای توضیحات بیشتر می توانید کتاب قانون مالیات را قورت بده را تهیه کنید.

ماده ۱۰۱: درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

این معافیت برای مشاغل است که از مبلغ مشمول مالیات آنها ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون کسر می شود. در نظر داشته باشید که مشاغل معافیت معیشتی دارند و شرکت ها یا اشخاص حقوقی از این معافیت بی بهره هستند.

ابلاغ بخشنامه حقوق ۹۹

در قانون بودجه هر ساله مبلغ مالیات حقوق مشخص می شود و مجلس آن را تصویب می کند اما زمانی قابلیت اجرا دارد که سازمان امور مالیاتی آن را در قالب یک بخشنامه ابلاغ کند. برای مالیات حقوق سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی در قالب ابلاغ بخشنامه معافیت سالانه حقوق چند روز پیش ابلاغ کرد. پس در نظر داشته باشید که مالیات حقوق سال ۹۹ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ از طرف سازمان امور مالیاتی رسما ابلاغ و لازم الاجراست.

77 دیدگاه برای “جدول معافیت مالیات حقوق سال ۹۹

 1. اشتراک‌ها: جدول حقوق 99 - آموزش تخصصی مالیات و حسابداری

 2. اشتراک‌ها: بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99 - آموزش تخصصی مالیات و حسابداری

 3. مجتبی مختاری گفته:

  سلام‌ویک سوال .کارخانه ما در منطقه محروم‌و به نظر از نوع خواصی معافیت مالیاتی برخوردار است..آیا این نوع معافیت وجود دارد و حدود دوسال هست از تمام همکارانم مالیات کم‌میشده..این مالیات اگر معافی داشته آیا قابل برگشت به حساب ما را دارد

 4. حسن گفته:

  سلام
  «کارگران با حقوق دو میلیون و ۳۰۰ تومان از مالیات معاف می‌شوند/معافیت کارمندان از مالیات با حقوق ۳ میلیون تومان
  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت: براساس مصوبه این کمیسیون حقوق کارکنان دولت تا سه میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند.»
  این متن برخی خبرگزاری ها در خصوص مالیات حقوق میباشد
  حال تکلیف مالیات حقوق کارگران با این مصوبه چیست؟
  در محاسبات حقوق کارگران چگونه باید عمل کرد

   • حسن گفته:

    ممنون از راهنماییتون
    پس مالیات حقوق کارگر و کارمند یکی شده
    و سقف معافیت همان ۳ میلیون تومان می‌باشد
    و ما در محاسبات حقوقمان مثل کارمندان عمل میکنیم
    آیا امکان دارد که بعداً بخوان شرکتو جریمه کنن و بگن قبلاً مصوبه شده که سقف مالیات کارگران ۲/۳۰۰ باشه و ملاکشون مصوبه قبلی باشه؟

 5. پیدافرد رنجبر گفته:

  سلام بر جناب عظیمی فرد.ممنون بابت ارائه خدمات خوب و موثرتان.کاش جدول مالیات را با جزئیات بیشتر ارائه میکردید.مثلاً حقوق هشت م تومنی چطور محاسبه میشه . فک کنم با محاسبه درصد مربوطه به علاوه رقم مالیات پله قبلی محاسبه میشه.

 6. احسان گفته:

  چرا اینقدر بخودتون زحمت دادین و چندین بار جلسه واسه افزایش حقوق گذاشتن
  کل ملت قسمت کارگری مسخره کردین جمع پرداختی بیمه سهم ۷%+بیمه تکمیلی +مالیات ۱۰%=با افزایش حقوق سال ۹۹ میشه
  ولی درعوض قیمت های محصولات مصرفی چندین برابر از حقوق ما رفته بالا
  ایا این عدالت اجتماعی هست؟

 7. اشتراک‌ها: محاسبه آنلاین - آموزش تخصصی مالیات و حسابداری

 8. سعیده گفته:

  سلام و وقت بخیر
  معافیت مالیاتی تا سقف ۳ میلیون تومان
  یعنی حکم کارگزینی یا دریافتی خالص،کدام مدنظر است؟

 9. محمد مهدی هزارخوانی گفته:

  سلام خسته نباشید در بند ب تبصره ۱۲ از مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر گفته ۱۰% ظاهرا این یک نیم برابر به مبلغ مذکور باز می گردد یعنی از ۳۶ میلیون تا ۵۴ میلیون ۱۰ درصد محاسبه میشود در حالیکه شما یک و نیم برابر را با مبلغ مذکور جمع کرده اید که از متن قانون استنباط این معنی مشکل میشود.

 10. سمیرا تفقدی گفته:

  سلام و سپاس از مطالب خوبتون.این مالیات جدید یعنی روز حقوق فروردین ۹۹ اعمال باید بشه یا از حقوق اردیبهشت کسر میشه؟

 11. محمدرضامحمدي گفته:

  سلام
  كتاب ماليات قورت بده يه كناب عالي سليس و رواني است وبنظر من بين كتابهاي موجود در باز جزء كتابهاي عالي است

 12. سارا پایدار گفته:

  سلام و ممنون از مطالب بسیار خوبتون
  من درمورد مالیات حقوق سوالی دارم ، بر طبق آموخته های خودم و همچنین سایت شما و محاسبه آنلاین مالیات حقوق من مالیات حقوق ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریالی رو ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال محاسبه کردم اما مدیر مالی من این نوع محاسبه رو اشتباه می دونه و می گه باید از ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ حقوق اول ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال معافیت رو کم کنید و بعد براساس ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال مابقی طبق جداول مالیات حقوق رو محاسبه کنید که مبلغش ۲۰۵۰۰۰۰۰ ریال می شه . من واقعا سر در گم هستم محاسبه درست مالیات حقوق چطوریه. ممنون می شم کمکم کنید.

 13. سارا پایدار گفته:

  بسیار ممنونم . خیالم راحت شد. فقط نمی دونم چطور مدیر مالی شرکت رو قانع کنم یا نهایتا برطبق خواسته ایشون محاسبه می کنم و یه سوال دیگه اینکه حتما دو هفتم معافیت مالیات حقوق باید همیشه محاسبه بشه؟

 14. طباطبائی گفته:

  سلام
  ممنون از توضیحاتتون
  درمورد افرادی که زیرمجموعه کارآفرینان هستند همچنان معاف از پرداخت مالیات هستند؟
  و اینکه مناطق کمتر توسعه یافته هم نصف میشه مالیاتشون؟

 15. حسین محقق گفته:

  باسلام این درمورد کلینیک هایی که با پزشک ماهانه ۵۰درصد تسویه می شود به چه صورت خواهد بود،و ایا درامد ملاک هست یا سود

 16. رحیم گفته:

  سلام
  در خصوص معافیت مالیاتی حقوق کارگران، بن ۴۰۰ هزار تومانی و مسکن ۱۰۰ هزار تومانی معاف از مالیات هستند یا نه؟ ممنون از سایت کاربردی شما.

 17. رحیم گفته:

  دولت دیگه وقاحت را به آخرین حد خودش رسانده
  وقتی خط فقر ۹ میلیون تومان تعیین شده
  خجالت نمیکشید از فقیر دارید مالیات میگیرید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  شرم آوره

 18. عباس حبیبی گفته:

  با سلام.طبق مصوبه دولت ایثارگران از مالیات و بیمه معاف هستند.ولی تامین اجتماعی میگه برای افراد قراردادساعتی این مصوبه اجرا نمیشه.تازه علیرغم اینکه بنده در مرکز دیگری بیمه تامین هستم بیمه هم کم میشه.خواستم بدونم این نظر سازمان تامین قانونی هستش؟

 19. حامد گفته:

  سلام البته واسه ما که همیشه مالیات صفر هستش اما جدول تون پله پنجم رو نداره
  پله چهارم از ۱۵ تومن تا ۲۱ تومن ماهانه هم ۲۵ درصده
  و مازاد ۲۱ تومن ۳۰ درصده

  • محمد جواد عظیمی فرد گفته:

   سلام دوست عزیز
   محاسبات انجام شده براساس قانون بودجه سال ۹۹ می باشد و نرخ مالیات حقوق تا ۲۵ درصد براورد شده است. نرخ ۳۰ درصدی که شما می فرمایید مربوط به سال گذشته می باشد که موضوع بحث ما نمی باشد
   موفق باشید

 20. توحيدي گفته:

  سلام فردي درليست بيمه تامين اجتماعي حقوقش با چهارصد تومان بن كارگري و پانصدهزارتومان مزايا جمعا سيزده ميليون تومان است و پرسنل غيراصلي مي باشد وقرارداد ۱ ساله دارد ماليات اين فرد چگونه محاسبه مي شود؟؟

  • محمد جواد عظیمی فرد گفته:

   سلام برای محاسبه مالیات حقوق باید عدد مشمول مالیات را بدست آورد سپس آن را محاسبه کرد. بنابراین برای مبلغ مالیات حقوق ۱۳ میلیون تومان یک میلیون و چهارصد هزارتومان محاسبه می شود

 21. توحيدي گفته:

  سلام وبسيارممنونم بابت راهنماييتون
  براي بخش دوهفتم معاف ازماليات بيمه، حقوق سيزده ميليون و دويست هزار تومان كه حق بيمه ي سهم بيمه شده ش ميشه نهصدوبيست وچهار هزارتومان رقم معاف ازماليات بيمه ش چقدرميشه؟؟

  • محمد جواد عظیمی فرد گفته:

   سلام دوست خوبم
   برای محاسبه دو هفتم بعد از اینکه سهم بیمه کارگر را محاسبه کردیم باید عدد بدست آمده را (نهصدو بیست و چهار هزار تومان ) ضربدر ۲ و تقسیم بر ۷ کنیم که عدد معافیت دو هفتم می شود ۲۶۴ هزار تومان

 22. سارا پایدار گفته:

  با سلام
  سوالی درمورد مزایای مشمول بیمه داشتم می خواستم بدونم حتما باید بن و خوار و بار و حق مسکن هردو جزو مزایای مشمول حساب بشه یا می توان به اختیار حق مسکن رو حساب نکرد؟ به این دلیل می پرسم که مدیر مالی شرکت ما فقط بن و خوار و بار رو در لیست بیمه محاسبه می کنه و می گه طبق قانون می شه حق مسکن رو حساب نکرد ولی من در هیچ جای قانون بیمه ندیدم شایدم من اشتباه می کنم

 23. اسما گفته:

  با سلام وخسته نباشيد
  براي محاسبه كل حقوق مشمول ماليات، آيا ابتدا بايد حق بيمه ي سهم بيمه شده(پرسنل) را از دريافتي هايش كسركنيم ومابقي حقوق را مشمول ماليات قراردهيم؟؟

 24. اسما گفته:

  سلام.ببخشيد اگر حق اولاد پرداختي به پرسنل را درليست حقوق دردارايي ننويسيم،مشكلي پيش نمي آيد؟؟
  وبعد اينكه حق اولاد و حق مسكن وبن كارگري را دركدام قسمت بايد بنويسيم؟؟
  اگرممكنه لطف كنيد و نحوه ي وارد كردن اعداد را درصفحه مربوط به اطلاعات حقوقي پرسنل توضيح دهيد.
  قبلا ازلطف شما سپاسگذارم.

  • محمد جواد عظیمی فرد گفته:

   متوجه منظور شما نشدم
   اما اگر منظور شما لیست بیمه می باشد باید با نرم افزار لیست دیسک، لیست بیمه را تهیه کنید که یک فیلم آموزشی رایگان هم در سایت وجود دارد که می توانید سرچ کنید

 25. اسما گفته:

  با سلام
  حق اولاد وحق عائله مندي چه تفاوتي باهم دارند؟ آيا حق اولادي كارگران كه مبلغش براي يك فرزند درسال ۹۹ ۱۸۳۵۴۲۷ ريال است نيزمشمول ماليات مي شود؟؟؟

  • محمد جواد عظیمی فرد گفته:

   سلام به شما دوست خوبم
   حق اولاد یعنی اگر شما فرزند داشته باشید مبلغی به عنوان حق اولاد تعلق می گیرد. اما برای عائله مندی (یعنی کسی که متاهل باشد) اینطور نیست و مبلغ اضافه ای به شما پرداخت نمی شود
   حق اولاد برابر سه روز دستمزد است که همان مبلغی می شود که ذکر کرده اید
   حق اولاد مشمول مالیات است اما از بیمه معاف است
   موفق باشید

 26. سارا پایدار گفته:

  با سلام
  سوالی درمورد مزایای مشمول بیمه داشتم می خواستم بدونم حتما باید بن و خوار و بار و حق مسکن هردو جزو مزایای مشمول حساب بشه یا می توان به اختیار حق مسکن رو حساب نکرد؟ به این دلیل می پرسم که مدیر مالی شرکت ما فقط بن و خوار و بار رو در لیست بیمه محاسبه می کنه و می گه طبق قانون می شه حق مسکن رو حساب نکرد ولی من در هیچ جای قانون بیمه ندیدم شایدم من اشتباه می کنم

 27. شجاعی... گفته:

  سلام دوست عزیز وقت بخیر . از مبلغ حقوق شما باید سه میلیون کسر شود و از باقیمانده حقوق ده در صد کسر شود که مبلغ مالیات شما ۱۳ هزارتومان میشود.

 28. حسین گفته:

  سلام / ۶نفر وراث یکباب مغازه ویک باب خانه را باجاره داده اند. ۴ نفرازوراث بیکارهستند، نحوه بهره مندی از ماده ۵۷معافیتها چگونه محاسبه میشود؟ برای تکمیل اظهارنامه آیا هرکدام (ازچهارنفر ) مبلغ معافیت را ۲۱۶ میلیون ریال درهرمورد ازاجاره بطورجداگانه( مغازه وخانه) بهره مند خواهند شد یا نصف معافیت یعنی ۱۰۸ میلیون ریال برای مغازه و ۱۰۸ میلیون ریال برای خانه درج خواهدشد. لطفا راهنمایی فرمائید تا اظهارنامه بنحوصحیح نوشته شود.

 29. علی گفته:

  سلام چه تفاوتی بین محاسبه مالیات حقوق بصورت روز شمار با محاسبه بصورت ماهانه در طول سال است با توجه به معافیت سالانه حقوق. ممنون

 30. اشتراک‌ها: نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 - آموزش تخصصی مالیات و حسابداری

 31. محمد علی احمدی گفته:

  با سلام. احتراما در مورد معافیت مالیات ۲ هفتم بیمه تامین اجتماعی و بخشنامه مربوطه اطلاعاتی اگر دارید راهنمائی بفرمایید. آیا هنوز هم (سال ۹۹) اعمال میشه. با سپاس

 32. احسان گفته:

  سلام وقت بخیر
  هر شخص حقیقی تا سقف ۳۶ میلیون تومان میتونه فروش داشته باشه بدون اینکه بار مالیاتی براش داشته باشه ؟

 33. محسن گفته:

  سلام . مالیات حقوق به صورت سالانه می باشد و کسی که درآمد سالش بیشتر از ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد مشمول مالیات می باشد

 34. شاهین گفته:

  سلام خدا قوت…. من یکدستگاه نیسان یخچالدار دارم…. وتا ابانماه بیمه نبودم… دیماه با حقوق۷۲۰۰۰۰۰ تومان…. مبلغ ۸۷۶۰۰۰ تومان از من مالیات کسر شده… هر چه مطالب شما رو میخونم و جدول مالیات رو میبینم این رقم صحیح نیست… و من رو نتونستن قانع کننند… ایا جنابعالی میتوانید در این زمینه من رو روشن بفرمایید…. متشکرم….

 35. حسین گفته:

  سلام وقت بخیر ببخشید من مشاور حقوقی یه اداره هستم مبلغ قراردادم ماهی ۵ میلیون تومانه که بیمه و عیدی و … ندارم و از من ماهی ۵۰۰ هزارتومن مالیات کسر میشه و من میگم تا ۴ میلیون تومن مشمول معافیته ولی میگن شما کارمند نیستی تا مشمول معافیت بشی…لطفا راهنمایی بفرمایید و بگید باید چیکار کرد سپاس

 36. حسین گفته:

  سلام وقت بخیر ببخشید بند ب ماده ۳۷ قانون کار حقوق رو تعریف کرده و گفته در صورتی که دریافت مزد به صورت ماهیانه باشد به آن حقوق میگویند…آخه من ۱۰ ساله دارم کار میکنم استخدام که نمیکنن هیچیم که نمیدن مالیاتم که اینقدر زیاد برمیدارن چه راهکاری وجود داره استاد؟ بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی گفته هر درآمدی …شاغلین دولتی و غیردولتی…اگه من حقوق نمیگیرم پس اسم پولی که هر ماه میگیرم چیه؟ لطفا یه راهکاری نشون بدید خیلی سخته که منه بدبخت مشمول این مالیات سنگینم ….خیلی ممنون

 37. سعید حبیبی گفته:

  سلام خسته نباشید
  برای کارگری که یک ماه ۱۵ روز و ماهی دیگر ۲۰ روز کار کرده (تعداد روز های کارکردش در ماه متفاوته ) معافیت مالیات ماهانه همان ۳ میلیون هست و اینکه معافیت مالیات عیدیش چطور حساب میشه
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *