0

تفسیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

تفسیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

تفسیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم را حتما باید آموخت. شاید این ماده قانونی از ماده هایی باشد که خیلی استفاده نداشته باشد اما از مواد قانونی است که کاربرد بسیار زیاد و فراوانی دارد اما چون حسابداران و مدیران مالی خیلی در طی دوره مالی با آن درگیر نیستند بنظر کم جلوه نشان داده می شود. در ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم نحوه و شرایط مالیات بردرآمد اجاره املاک یا مالیات مستغلات را گفته می شود که البته این تنها ماده مربوط به اجاره املاک نیست اما جزو ماده های کلیدی قانون مالیات های مستقیم است.

وقتی شروع به خواندن این ماده می کنید قطعا پیچیدگی هایی دارد و ما تا حد امکان این پیچیدگی ها و محاسبات را برای شما آسان نموده ایم اما باز هم نیاز است تا شما این مطالب را چندبار مرور کنید و روی محاسباتش تمرکز کنید. پس اگر متوجه شدید که برای شما مقداری دشوار است با کمی ممارست می توانید به تمام مباحث آن مسلط شوید. این مطلب بخشی از کتاب قانون مالیات را قورت بده اثر محمد جواد عظیمی فرد می باشد.

 

آموزش ماده 53 قانون مالیات های مستقیم

آموزش ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

 

آموزش ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

 

در ماده ۵۳ گفته شده که مبلغ ۲۵ درصد بابت استهلاک ها و هزینه ها کسر شود، این بدین معنی است که موجر بعد از دریافت اجاره می‌تواند ۲۵ درصد از مبلغی که دریافت کرده را بابت هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه ها ی جاری و ضروری ساختمان کنار بگذارد تا در صورت نیاز خرج کند. برای اینکه بتواند از این امتیاز استفاده کند سه شرط دارد:

 • موجر باید مالک باشد
 • فقط اشخاص حقوقی می‌توانند ۲۵ درصد مالیات تکلیفی را کم کنند و اشخاص حقیقی مستثنی از این تبصره هستند.

پس در این حالت طبق فرمول زیر می‌توانیم محاسبه کنیم:

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک = کل مال الاجاره * ۷۵%

مالیات اجاره اشخاص حقیقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * نرخ ماده ۱۳۱

مالیات اجاره اشخاص حقوقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * ۲۵%

 

مثال: شرکتی از ابتدای سال ۹۷ آپارتمان اداری خود را به مدت یک سال به آقای محمدی اجاره داده است. در صورتی که موجر اجاره نامه رسمی ارائه نماید و به موجب آن مبلغ ماهانه اجاره ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده باشد مالیات اجاره او به شرح زیر است:

درآمد اجاره سال ۹۷       ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲ = ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره سال ۹۷      ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۲۵% = ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

توضیح مسئله: در مرحله اول کرایه هر ماه رو به سال تبدیل می‌کنیم (یعنی ضربدر ۱۲ می‌کنیم) سپس مبلغ بدست آمده را ضربدر ۷۵% می‌کنیم تا مبلغی که مشمول مالیات است بدست آوریم و در نهایت مبلغ مشمول مالیات را ضربدر ۲۵% می‌کنیم تا میزان مالیات اجاره تعیین شود.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۱ ماده ۵۳ – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

در این ماده می‌گوید که افرادی که مثل پدر و مادر تحت تکفل موجر باشند جز موارد اجاره ای نیست مگر اینکه اجاره نامه ای بین آنها تنظیمی شده باشد.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۲ ماده ۵۳ – املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

املاکی که بصورت رایگان از طرف دولت در اختیار سازمان هایی قرار می‌گیرد و سازمانها این ملک ها را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند در این شرایط کارکنان این سازمان بابت املاکی که در اختیار گرفته اند مشمول مالیات نیستند و نیازی به پر کردن اظهارنامه نمی‌باشد و سازمان ها در قالب مالیات شخصیت های حقوقی اقدام به ابراز درآمدوهزینه خود به دارایی می‌کنند.

  ♣♣♣♣♣

تبصره ۳ ماده ۵۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۴ ماده ۵۳ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

برخی از املاک از جمله باغات و ویلاها به همراه وسایل نقلیه جهت رفت و آمد و یا تجهیزات باغداری اجاره داده می‌شود که در صورت قید شدن این وسایل در قولنامه اجاره درآمد آنها در اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ثبت می‌شود و نیازی به تحویل اظهارنامه اشخاص حقیقی جهت ماشین آلات و تجهیزات نمی‌باشد.

یعنی:

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک = (کل مال الاجاره بابت ملک+مال الاجاره بابت اثاثه یا ماشین آلات) * ۷۵%

مالیات اجاره اشخاص حقیقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * نرخ ماده ۱۳۱

مالیات اجاره اشخاص حقوقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * ۲۵%

 

مثال شخص حقوقی:

شرکت مپنا از ابتدای سال ۹۷ کارگاه خود را به همراه ماشین آلات مستقر در آن با اجاره نامه رسمی برای مدت یکسال به آقای محمدی به اجاره واگذار نمود. بر اساس مفاد قرارداد اجاره بهای ماهیانه کارگاه مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و اجاره بهای ماهیانه ماشین آلات مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد. در صورتیکه مبلغ اجاره مندرج در سند اجاره از هشتاد درصد ارقام درج شده در جدول املاک مشابه کمتر نباشد، مالیات بر درآمد اجاره سال ۹۷ به شرح ذیل می‌باشد:

درآمد اجاره سالانه (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۸٫۰۰۰٫۰۰۰) * ۱۲ = ۴۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات ۴۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۳۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره ۳۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۲۵% = ۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مثال شخص حقیقی:

آقای حسینی در ابتدای سال ۹۷ کارگاه خود را همراه با ماشین آلات مستقر در آن با اجاره نامه رسمی برای مدت یکسال به اجاره واگذار کرد. بر اساس مفاد قرارداد اجاره بهای ماهیانه کارگاه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و اجاره بهای ماشین آلات مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد. مالیات اجاره سال ۹۷ اقای حسینی به شرح ذیل می‌باشد:

درآمد اجاره سالانه (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۹٫۰۰۰٫۰۰۰) * ۱۲ = ۵۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات ۵۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۴۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره =  نرخ ماده ۱۳۱ * درآمد مشمول مالیات یعنی: ۴۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۶۶٫۱۵۰٫۰۰۰

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۵ ماده ۵۳ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

در صورت بازسازی منزل یا اضافه کردن طبقه و یا هر عملی که مستأجر در طی تملیک مورد اجاره انجام می‌دهد و این عمل باعث افزایش درآمد در آن ملک می‌شود، در همان سال علاوه بر اجاره در اظهارنامه ۵۰ درصد درآمد حاصل از این امر مستأجر باید ثبت گردد.

یعنی:

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک = (کل مال الاجاره بابت ملک * ۷۵%) + (ارزش معاملاتی مستحدثات * ۵۰%)

مالیات اجاره اشخاص حقیقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * نرخ ماده ۱۳۱

مالیات اجاره اشخاص حقوقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * ۲۵%

 

مثال: آقای محمدی به موجب اجاره نامه رسمی از ابتدای سال ۹۶ به مدت یکسال کارگاه خود را به اجاره واگذار نموده است. طبق قرارداد مستأجر متعهد به ساخت یک اتاق اداری به متراژ ۵۰ متر مربع گردید. مقرر گردید که مستأجر بابت اجاره ماهیانه مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت نماید. در صورتیکه ارزش معاملاتی بنای ایجاد شده موقع تحویل هر متر ۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد مالیات اجاره سال ۹۶ به صورت زیر خواهد بود:

درآمد سالانه اجاره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲ = ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ارزش معاملاتی بنای احداث شده ۵۰ * ۵۰۰٫۰۰۰ = ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵%) + (۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۵۰%) = ۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره ۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۱۵٫۳۷۵٫۰۰۰

نکته: ۱۵ درصد که در آخر محاسبه شد نرخ ماده ۱۳۱ می‌باشد.

 

مثال: آقای حسینی از ابتدای سال ۹۶ یک باب واحد تولیدی خود را با اجاره نامه رسمی برای مدت دو سال و در قبال مبلغ مال الاجاره ماهیانه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اجاره واگذار نمود و در قرارداد تنظیمی مستأجر متعهد به ساخت یک باب انباری به مساحت ۲۰۰ متر مربع به نفع موجر گردید. با فرض اینکه ارزش معاملاتی هر متر مربع اعیانی انباری احداثی در پایان سال ۹۶ مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد، مالیات بر درآمد اجاره سال های ۹۶ و ۹۷ عبارت است از:

نکته: چون دارایی در سال ۹۶ ساخته شده و در سال ۹۷ تحویل داده شده است. در مبنای مالیات سال ۹۶ فقط خود ملک و در مبنای مالیات ۹۷ هم ملک و هم مستحدثات داخل آن استفاده می‌شوند زیرا مبنای این محاسبات تاریخ تحویل مستحدثات خواهد بود. پس:

درآمد اجاره سال ۹۶        ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲ = ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره سال ۹۶       ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره سال ۹۶        ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات سال۹۷     (۸٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲ * ۷۵%) + (۵۰۰٫۰۰۰ * ۲۰۰ * ۵۰%) = ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره سال ۹۷         ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۶ ماده ۵۳ – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تعریف مال الاجاره: وجهی که مستأجر بابت استفاده از خانه یا ملک به موجر بدهد.

هر هزینه ای را که مستأجر در زمان تملیک خود برای ملک مذبور انجام دهد که عرفا به عهده صاحب ملک باشد، به نرخ روز محاسبه می‌گردد و در اظهارنامه به عنوان درآمد اجاره غیر نقدی ثبت می‌گردد و نیز هزینه های آن به عنوان هزینه های سال ثبت می‌گردد، به این شکل به سود هیچ مبلغی اضافه نمی‌گردد، لازم به ذکر است لزومی به انجام این موارد در طی سال نیست مگر هزینه ها مربوط به سازمانهای دولتی باشد.

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک= (کل مال الاجاره بابت ملک + هزینه های انجام شده توسط مستأجر * ۷۵%)

مالیات اجاره اشخاص حقیقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * نرخ ماده ۱۳۱

مالیات اجاره اشخاص حقوقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * ۲۵%

 

مثال: آقای تقوی در ابتدای سال ۹۶ یک باب مغازه خود را با اجاره نامه رسمی و به مدت دو سال و در قبال مال الاجاره ماهیانه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به اجاره واگذار نموده و در قرارداد مقرر گردیده است که هزینه تعویض سرامیک کف مغازه بر عهده مالک می‌باشد. در سال ۹۷ سرامیک کف مغازه جمعاً به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال توسط مستأجر انجام گرفت، مالیات بر درآمد اجاره سال های ۹۶ و ۹۷ عبارت است از:

درآمد اجاره سال ۹۶                         ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲ = ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات سال ۹۶       ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره سال ۹۶                      ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۴٫۰۵۰٫۰۰۰

درآمد اجاره سال ۹۷         (۳٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲) + ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات سال ۹۷       ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره                                   ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۵٫۴۰۰٫۰۰۰

 

مثال: آقای مرادی به موجب اجاره نامه رسمی از ابتدای سال ۹۶ به مدت یکسال ساختمان اداری خود را به شرکت زاینده رود در قال مال الاجاره ماهیانه ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اجاره داده است. طبق قرارداد طرفین توافق کردند که شرکت یاد شده نسبت به نقاشی ساختمان اقدام نماید. در سال ۹۶ نقاشی ساختمان توسط مستأجر به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال انجام گرفت. مالیات اجاره به صورت زیر است:

درآمد اجاره سالانه   ((۷٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۲) + ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) = ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات سال ۹۶         ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷۵% = ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات اجاره                                      ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۷ ماده ۵۳ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

در نظر بگیرید یک زمینی را اجاره کرده اید و بابت آن مثلاً ماهانه پنج میلیون ریال اجاره می‌دهید. حال قسمتی از ملک را خودتان به دیگری اجاره می‌دهید یعنی شما می‌شوید موجر دست دوم (مستأجر در قراردادی خودش موجر می‌شود و ملکی را که اجاره گرفته به اجاره می‌دهد)، مبلغی که اجاره می‌گیرید دو میلیون ریال است. در این حالت شما باید بابت ما به تفاوت یعنی سه میلیون ریال مالیات را پرداخت کنید یا دقیق تر بگوییم مبلغ مابه تفاوت (سه میلیون ریال) مشمول مالیات است.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۸ ماده ۵۳ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

اجازه دهید برای مفهوم بیشتر این ماده مثال بزنیم تا مطلب را بخوبی درک کنید.

فرض کنید محل سکونت خودتان را به شخصی دیگر فروخته اید و برای اینکه محل جدیدتان برای سکونت آماده شود چند ماه مهلت تخلیه می‌گیرید و بابت آن اجاره پرداخت می‌کنید. قانون گذار در اینجا می‌گوید اگر مدت تخلیه تا سقف شش ماه باشد نیاز به پرداخت مالیات اجاره نیست و در صورتیکه بیشتر از این باشد پرداخت مالیات اجاره ضروری است.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۹ ماده ۵۳ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

یک نکته مهمی که باید رعایت شود اینکه: مالیاتی که از طرف مستأجر (حتماً باید شخص حقوقی باشد) پرداخت می‌شود باید فیش های پرداختی را به موجر تحویل دهد تا هنگامی که موجر اظهارنامه پر می‌کند این مبالغ را از مال الاجاره کسر کند.

نکته مهم : در صورت واگذاری بصورت رهن، مالیاتی تعلق نمی گیرد چون در قانون گفته در ازای مال الاجاره و و قتی رهن خالی باشد مال الاجاره ای در کار نیست که مالیاتی داشته باشد.

نکته مهم : اجاره های دست دوم مشمول این تبصره نمی شود.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۱۰ ماده ۵۳ – واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

دارندگان مسکن مهر که ثبت سند پس از ۱۵ سال پرداخت قسط به نام خریدار می‌باشد و اکثراً قبل از شروع قسط، نشیمن آن ملک می‌شوند، درصورتی که مستندات قابل قبول برای نقل و انتقال آن موجود باشد از درآمداجاره تلقی نمی‌شود.

 ♣♣♣♣♣

تبصره ۱۱ ماده ۵۳ – مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

مالکان مجتمع های مسکونی منطبق بر الگوی مصرف مسکن وزارت مسکن و شهرسازی باتوجه به اینکه شرط اعمال معافیت مالیاتی درخصوص اینگونه املاک، رعایت الگوی مصرف مسکن اعلامی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و تعداد بیش از سه واحد استیجاری می‌باشد، مؤدی باید تأییدیه وزارت مذکور و سایر مدارک مثبته درخصوص تعداد واحدهای استیجاری را اخذ نماید و سپس به اداره امورمالیاتی مراجعه نموده و مدارک را ارائه نماید.

اداره مالیاتی مربوطه پس از تأیید اعتبار مدارک مربوطه با استفاده از روشهای مقتضی (بازدید و) نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید. (لازم به ذکر است که مبلغ برگ تشخیص بدون درنظر گرفتن معافیت صادر شده و سپس مبلغ معافیت از جمع مبلغ مالیات کسر می‌گردد.)

سایر مالکان: با توجه به اینکه براساس قانون، درآمد هرشخص ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تامجموع ۱۵۰ متر زیربنای مفید و درسایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد، مؤدی مالیاتی برای استفاده از معافیت مذکور باید پایان کار ملک موردنظر را به اداره امورمالیاتی محل ملک ارائه نماید تا زیربنای مذکور محرز گردد. سپس مؤدی تعهدنامه موضوع بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۸۱ را تکمیل و تعهد می‌نماید که به جز مساحت مذکور درتعهدنامه درهیچ کجای کشور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نکرده است. پس از تکمیل تعهدنامه مذکور و احراز متراژ زیربنای مفید توسط کارشناس ارشد مالیاتی، برگ تشخیص مالیات بردرآمد املاک صادر می‌شود. لازم به ذکر است که مبلغ برگ تشخیص بدون درنظر گرفتن معافیت صادر شده و سپس مبلغ معافیت از جمع مبلغ مالیات کسر می‌گردد.

 

نکته بسیار مهم: شرط استفاده از هر گونه معافیت تسلیم اظهارنامه به موقع می‌باشد.

 

این مطلب بخشی از کتاب قانون مالیات را قورت بده اثر محمد جواد عظیمی فرد می باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://ravihesab.com/?p=2665
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد جواد عظیمی فرد
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

11 نظر در مورد تفسیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. بازتاب: مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ - آموزش تخصصی مالیات و حسابداری
 2. سلام و درود با تشکر از سایت آموزنده راوی حساب
  لطفا در نوشتن فرمولها و ترتیب عملیات ریاضی دقت فرمایید اگر مثالی حل نمیکردید برای بنده ابهام بوجود میامد.(تبصره۶)

  لایک

  1. سلام به شما دوست خوبم
   چشم ممنونم از نکته ای که فرمودین. این مورد اصلاح شد

   2

 3. ممنون از توضیحات کاملتون.
  ببخشید اگر مستاجر شخص حقیقی گروه اول باشد و یک کارخانه با سوله اجاره کرده باشد، مشمول کسر مالیات اجاره نمیشود؟
  هیچ تکلیفی بابت مالیات ندارد؟ سپاسگزارم

  3

 4. باسلام واحترام
  بند آپارتمان به مساحت ۱۵۰متر بدون پایان کاردارم که اجاره دادم وخودم هم درمحل آشنا ساکن هستم دراین حالت
  آیا مستاجرباید فرم مالیات برخانه خالی پرکند یا نیازی ندارد آیا بند به دلیل نبود پایان کارنیازی به اظهارنامه پرکردن وارایه به دارایی نیست
  ممنون میشوم بند راراهنمایی کنید

  لایک

 5. با عرض سلام در خصوص شرط استفاده از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق م م در خصوص املاک مسکونی تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۲۰ متر نوشتید که در اظهار نامه باید حتما تهیه و ارسال شود . در صورتیکه این مورد با توجه به رای شورای عالی مالیاتی فقط در مورد صاحبان درآمد اجاره اشخاص حقوقی لازم الجرا می باشد نه در مورد اشخاص حقیقی

  1

  1. سلام بله براساس رای شورا فقط اشخاص حقوقی باید اظهارنامه تسلیم کنند و برای اشخاص حقیقی برای استفاده از این معافیت نیازی به تسلیم اظهارنامه نیست.
   مرسی از نکته ای که فرمودین

   1

 6. سلام وقت بخیر
  یعنی اگر شخص حقیقی واحد تجاریش رو
  در اختیار یک شخص حقوقی قرار بده به ازای مبلغ رهن نیاز به پرداخت مالیات نداره و فقط مالیات اجاره باید حساب بشه؟

  لایک