0

azimifard

محمد جواد عظیمی فرد هستم مدرس و مشاوره در حوزه قوانین مالیاتی نویسنده کتاب قانون مالیات را قورت بده مدرس دوره های مالیاتی بنیان گذار وب سایت راوی حساب مدیرعامل شرکت راوی حساب پیشداد مشاور تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و بازرگانی بیش از 8 سال سابقه دفاع از پرونده های وکالت مالیاتی و انجام خدمات مالی و مالیاتی طراح دوره جامع قانون مالیاتی طراح و نویسنده صفر تا صد حسابداری در یک هفته

  • بیوگرافی
  • دوره ها

محمد جواد عظیمی فرد هستم مدرس و مشاوره در حوزه قوانین مالیاتی

  • نویسنده کتاب قانون مالیات را قورت بده
  • مدرس دوره های مالیاتی
  • بنیان گذار وب سایت راوی حساب
  • مدیرعامل شرکت راوی حساب پیشداد
  • مشاور تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و بازرگانی
  • بیش از 8 سال سابقه دفاع از پرونده های وکالت مالیاتی و انجام خدمات مالی و مالیاتی
  • طراح دوره جامع قانون مالیاتی
  • طراح و نویسنده صفر تا صد حسابداری در یک هفته
هیچ دوره ای یافت نشد