0

شناسنامه قانون مالیات های مستقیم

829 بازدید

شناسنامه قانون مالیات های مستقیم

نام : قانون مالیات های مستقیم

تعداد باب : 5 باب

تعداد مواد : 282 ماده قانونی

تعداد مواد حذف شده : 63 ماده

آخرین اصلاحات : 31/04/1394

 

در این مقاله برای درک بیشتر قانون مالیات های مستقیم و استفاده مفید تر از آن و به تبع آن پیدا کردن مواد مورد نیاز تصمیم گرفته شد که بصورت جدول بندی و منظم این قانون در اختیار شما قرار بگیرد.

پیشنهاد می شود: کتاب الکترونیکی صفر تا صد حسابداری در یک هفته

 

بـــاب اول

  
تعداد فصل:0
تعداد مواد :2 ماده
تعداد مواد حذف شده :0

 

 

بـــاب دوم

تعداد فصل ها باب دوم، مالیات بر دارایی
فصل اول :مالیات سالانه املاک – شامل مواد قانونی 3 الی 9
فصل دوم :–         شامل مواد قانونی 10 ال 11
فصل سوم :مالیات بر اراضی بایر- شامل مواد قانونی 12 الی 16
فصل چهارم :مالیات بر ارث – شامل مواد قانونی 17 الی 43
فصل پنجم :حق تمبر – شامل مواد قانونی 44 الی 51
تعداد کل مواد :49 ماده
تعداد مواد حذف شده :31 ماده

 

 

بـــاب سوم

تعداد فصل ها باب سوم : مالیات بر درآمد
فصل اول :مالیات بر درامد املاک – شامل مواد قانونی 52 الی 80
فصل دوم :مالیات بر درآمد کشاورزی – شامل مواد قانونی 81 الی 81
فصل سوم :–         شامل مواد قانونی 82 الی 92
فصل چهارم :مالیات بر درامد مشاغل – شامل مواد قانونی 93 الی 104
فصل پنجم :مالیات بر درامد اشخاص حقوقی – شامل مواد قانونی 105 الی 118
فصل ششم :مالیات بر درآمد اتفاقی – شامل مواد قانونی 119 الی 128
فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف – شامل مواد قانونی 129 الی 131
تعداد کل مواد :80 ماده
تعداد مواد حذف شده :11 ماده

 

 

بـــاب چهارم

تعداد فصل هاباب چهارم، در مقررات مختلفه
فصل اول :معافیت ها – شامل مواد قانونی 132 الی 146
فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک – شامل مواد قانونی 147 الی 151
فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی – شامل مواد قانونی 152 الی 154
فصل چهارم :مقررات عمومی – شامل مواد قانونی 155 الی 176
فصل پنجم :وظایف مودیان – شامل مواد قانونی 177 الی 181
فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث – شامل مواد قانونی 182 الی 188
فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی – شامل مواد قانونی 189 الی 202
فصل هشتم :ابلاغ – شامل مواد قانونی 203 الی 209
فصل نهم :وصول مالیات – شامل مواد قانونی 210 الی 218
تعداد کل مواد :87 ماده
تعداد مواد حذف شده :9 ماده

 

 

بـــاب پنجم

تعداد فصل ها باب پنجم، سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول :مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها – شامل مواد قانونی 219 الی 235
فصل دوم :ترتیب رسیدگی – شامل مواد قانونی 236 الی 243
فصل سوم :مرجع حل اختلاف مالیاتی – شامل مواد قانونی 244 الی 251
فصل چهارم :شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 252 الی 259
فصل پنجم :هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 261 الی 262
فصل ششم :دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات ان – شامل مواد قانونی 263 الی 282
تعداد کل مواد:64 ماده
تعداد مواد حذف شده 12 ماده

 

تهیه شده توسط راوی حساب

برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد شناسنامه قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  1. بازتاب: متن و فایل دانلودی قانون چک - آموزش تخصصی مالیات به زبان ساده