0

برچسب: 6 مرحله فراخوان ارزش افزوده

هفت مرحله فراخوان ارزش افزوده

هفت مرحله فراخوان ارزش افزوده   قوانین مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷، در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در ایران اجرا میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مؤدیان...
 
ادامه مطلب