0

برچسب: نمونه برگ تشخیص مالیاتی

برگ تشخیص مالیات چیست

برگ تشخیص مالیات چیست   برگه تشخیص مالیات یکی از اوراق مهم مالیاتی است که در سازمان امور مالیاتی صادر می شود و مودی در صورت داشتن اعتراض می تواند...
 
ادامه مطلب