0

برچسب: مالیات پزشکان چند درصد است

مالیات تکلیفی پزشکان

مالیات تکلیفی پزشکان در سال ۹۸ صحبت های زیادی بر روی موضوع مالیات پزشکان بود که کش و قوص های فراوانی داشت. از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه های...
 
ادامه مطلب