0

برچسب: مالیات بر سکه قانونی است

مالیات بر سکه

مالیات بر سکه   مالیات بر سکه در سال ۹۷ به دلیل نوسانات زیاد سکه و افزایش قیمت بی رویه آن دولت تصمیم گرفت که تعداد زیادی سکه را با...
 
ادامه مطلب