0

برچسب: بخشنامه 210/99/9

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ موضوع ماده ۱۷۲

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ موضوع ماده ۱۷۲   اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط...
 
ادامه مطلب