0

برچسب: بخشنامه 210/99/40

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۰) بخشنامه شماره۷۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ شماره: ۲۱۰/۹۹/۴۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ مخاطبان/ ذینفعان...
 
ادامه مطلب