0

جدول حقوق و دستمزد 99

2174 بازدید

جدول حقوق و دستمزد 99

جدول حقوق و دستمزد سال 99

برابر با ماده ۴۱ قانون کار شواری عالی کار موظف است جدول حقوق ۹۹ کارگران قانون کار را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران قانون کار تشکیل می شود.

بخشنامه شورای عالی کار

متن کامل بخشنامه دستمزد 99 (بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح زیر است:

“متن مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار

پس از تلاوت قرآن و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطورحه در دستور کار جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب اعضا رسید.

مصوبات:

1- حداقل مزد در سال 1399 (روزانه 611.809 (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

2- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1399 به میزان روزانه 15 درصد به اضافه 30.338 ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1398 افزایش می‌یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 611/809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند 1 کمتر شود.

واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.

3- نرخ پایه سنوات در سال 1399 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه 58.333 ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین می‌گردد.

تبصره (1)- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 63.933 ریال (شصت و سه هزار و نهصد و سی و سه ریال) خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره (3)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

4- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال (چهار مییلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

5- نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

6- این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.

7- کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند، با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهد بود.”

هم اکنون می توانید با تکمیل فرم زیر 100 صفحه از کتاب قانون مالیات را قورت بده را به صورت رایگان دانلود کنید

جدول حقوق سال 99 و نحوه محاسبه

در جدولی که در پایین برای شما آماده کرده ایم میزان حقوق و دستمزد سال 99 می باشد و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد هم در آن ذکر شده است تا به راحتی بتوانید از آن استفاده کنید.

جدول حقوق 99

جدول حقوق 99

معافیت حقوق سال 99

برای تعیین میزان معافیت حقوق در سال 99 باید به قانون بودجه سنواتی رجوع کرد که در آن تمام نرخ های آن ذکر شده است. برای مشاهده جدول معافیت حقوق و میزان پرداخت مالیات حقوق به مطلب زیر مراجعه کنید. جدول معافیت حقوق سال 99

ابلاغ رسمی بخشنامه دستمزد سال 99

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 را ابلاغ کرد

ابلاغ بخشنامه حقوق و دستمزد

ابلاغ بخشنامه حقوق و دستمزد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 به شرح زیر است.

در اجرای ماده (41) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399“، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1. از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ 611.809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.

همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30.338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611.809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

2. به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58.333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2 – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 – بر اساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3. بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1399 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ 4.000.000 (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.

5. مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1399 به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

6. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

7. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار با مزد مصوب را طی سال 1399 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

8. پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال 1399 با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

برچسب ها:

نظرات

47 نظر در مورد جدول حقوق و دستمزد 99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. الا ۲۱درصد اضافه کردن یک ماه دیگه باز کرونا تموم میشه همه چیز رو۵۰درصد گرون میکنن فقط طبق معمول همه سرشون به همین یک برج حقوق اضافه شده خوشه البته برای اونهایی که این تصمیم رو گرفتن مهم نیست چه بلایی میخواد سر مردم بیارن

  12

 2. قراربود پایه حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومن بشه چی شد که بازم آسمون برا کارفرماها تپید و کارگر بیچاره موند ته چاه ؟
  کارهرساله شده امید واهی دادن به کارگران . کاش یکم تصمیم گیرندگان خودشونو جای قشر ضعیف بذارن.

  10

  1. نماینده‌گان تشمل‌های کارفرما همه نظامی هستند کسی جرأت نداره جلوشون وایسه ـ هر کدومشون بیشتر از ده جا حقوق میگیرن
   کارفرما‌ها بلدن کی رو نماینده کنن
   تو نت سرج کنید میفهمید با کی طرفید

   22

  2. مقایسه افزایش حقوق کارگران در دوسال اخیر و یک نکته
   مهمترین بحث در شرایط کنونی، مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شد. بعضی دراین بین معتقدند که رقم افزایشی سال ۹۹ باعث عقب افتادن مزد کارگری از تورم سال ۹۸ شده است و به کوچک شدن جیب کارگران منجر می‌شود.

   حال انکه باید دریافتی کارگران مد نظر باشد و حداقل آن در مقایسه با تورم دو سال اخیر بررسی شود. افزایش حداقل دریافتی دستمزد کارگران درسال ۹۹ در وضعیتی رخ داده که در سال ۱۳۹۸ هم در مقایسه با سال ۱۳۹۷ شاهد رشد ۳۶ درصدی حداقل مزد کارگری و افزایش ۴۳ درصدی حداقل دریافتی را شاهد بودیم که در دهه گذشته رخ نداده بود که حداقل مزد از میانگین تورم سال رقمی بالاتر باشد.

   به صورت خلاصه، در سال ۹۹ از ۱۵ فاکتور اساسی که مزد نهایی کارگران را تعیین می‌کند، ۱۲ فاکتور در تعیین مزد کارگران رشد ۲۱ درصدی داشته، اما پایه سنواتی ۱۵۰ درصد رشد کرده که در کنار رشد ۱۱۰.۵ درصدی کمک هزینه (بن) میانگین دریافتی حداقل کارگری را به بیش از ۳۲ درصد رسانده است.

   برهمین اساس هم اکنون با میانگین گیری دو سال گذشته و مد نظر قرار دادن نرخ تورم اعلامی رسمی کشور (مرکز امار ایران) درمی یابیم که در مجموع، کارگر بدون فرزند در دو سال اخیر ۱۵.۱ درصد بیش از تورم دو سال اخیر و کارگر با یک فرزند ۱۳.۶ و با دو فرزند ۱۲.۴ درصد بیش از تورم اعلامی دریافتی خواهند داشت.

   بر پایه اعداد منتشره مزد ۹۹، حداقل مزد ماهانه کارگر بدون فرزند ۳۳.۸ درصد رشد، با یک فرزند ۳۲.۸ درصد، با دو فرزند ۳۲ درصد و با بعد خانوار ۳ نفر ۳۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت.

   10

   1. دوست عزیز با این درصد ها هیچ کمکی به کارگر جماعت نمیتونن بکنن . بعنوان یک کارگر حاظرم حقوقم اصلا اضافه نشه ولی کلیه اقلام این مملکت هم گرون نشه . آخه چه فایده داره که حقوق بنده ۵۰ درصد اضافه بشه ولی هزینه های زندگیم ۱۰۰ درصد . پس وقتی واقعگرا باشی متوجه میشی افزایش حقوق کارگر و متعاقبا افزایش هزینه های زندگی برابر است با کوچکتر شدن سفره کارگر بیچاره . الان دیگه همه کارگر ها متوجه این موضوع هستن

    12

 3. نداشتن اتحادیه کارگری چیزی جز فریب اقشار ضعیف کارگری و اعداد ارقام فریبانه برای کارگرا در پیش نداره
  تمام هزینه بنزین مسکن خوراک پوشاک سفر درمان در یکسال گذشته 100 200 300 درصدی افزایش یافته و به دلار خرج میکنیم
  بعد حقوق کارگر زحمت کش رو به ریال 21 درصد افزایش میدن نتیجه اش جز سست شدن پایه های نظام حاکم در پیش نخواهد داشت

  10

 4. سلام.من یه سوال داشتم.اخه ادمی که مجرد هست و تمام هزینه هاش با پدرش هست و نه هزینه اجاره نه اب و برق و گاز وخرج خونه نداره و نه هزینه های جانبی همسر و داره باید حقوقش با یه فرد متاهل یکی باشه.خدارو خوش میاد؟؟؟

  14

  1. سلام.به نظر شما مجرد نباید پول جمع کنه تشکیل خانواده بده .با این وضعیتی که تو مملکته با این حقوق چیکار میتونه بکنه.خرج دو سری استخر و تفریحشم نیست.

   9

  2. مجردیامتأهل نداره حقوق کمه خیلی.خودشون همین حقوق بگیرن چندروزمیتونن بگذرونن عدالت نیست حقوق کارمندان محترم سریع بالامیره همه جوره سودداره ولی کارگربدبخته متأسفم برای اونی که حقوق کارگروچشم بسته براخودش روبی منطقی حساب میکنه

   11

  3. چ فرقی میکنه اخه / تازه ما مجردا بدبختر هم هستیم و با این حقوقا که زندگی نمیتونیم تشکیل بدیم من خودمو میگم تمام هزینه های زندگیم با خودمه کرایه خونه اب برق و…خورد و خوراک تو شهر غریب دارم صبح تا شب جون میکنم بدون اینکه خانوادم بتونن یک ریال کمکم کنن ده ساله نتونستم ی ریال هم پس انداز کنم ک بتونم زندگی تشکیل بدم …چرا فکر میکید خرج مارو خانواده میده خیلیامون هستیم که داریم خرج خانواده میدیم بدون اینکه از زندگیمون لذت ببریم و واسه خودمون خونه زندگی داشته باشیم حداقلش شما متاهلا زندگیتون چند قدم از ما جلوتره .

   11

 5. خاک برسرجامع کارگری بااین نماینده گان اتحادییه کارگری بریدازکشورهای نسل پنجم یادبگیرد شماکه پرچمدارکشورهای پیشرفته دنیاهستید.افغانستان.نپال.تیمورشرقی.سومالی

  15

 6. سلام.به نظر من چه 21 درصد و چه 50 درصد هم اضافه بشه بازم قشر کارگر تو فشار اقتصادی هستش. چراکه کارفرمایی که 21 درصد حقوق کارگرش اضافه کنه مطمئن باش بیشتر از 21 درصد قیمت کالا رو میبره بالا پس در آخر هیچ توفیقی به حال کارگر نمیکنه.درصورتی 21 درصد خوبه که همه کالاها ثبات قیمت داشته باشه.که الحمدالله تو ایران همچین چیزی رو نداریم.تو هرسال قیمتها سه چهار بار تکون میخوره.خدا لعنعت کنه با این مدیریتشون.

  8

 7. بخدا همین یکو هشتصد رو نمیدن چه برسه آنا اضافه کاری شرکت ما میده ساعتی سه هزار تومان حق شیفت هم نمیده چون نظارت نیست هر ماه هم از کارگران امضا میگیرن که حق تو بهت دادیم امضا نکنی اخراج میشی واقعاً متاسفم ارباب رعیتی بیداد می کنه

  11

 8. من واقعا دیگه رد دادم حالا تازه دارم معنی جهش تولید ومیفهمم . تولید و سود بالای کارفرما با له کردن کارگران و نیروی کار ارزان . فقط این وسط کارگر بدبخت باید هزینه جهش تولید رو متحمل بشه .دولت محترم هم که سقف مالیات حقوق کارگرو 3 ملیون تومن زده ینی یه کارگر ساده اگه 20ساعت اضافه کاری داشته باشه باید مالیات بده اونوقت یه سری از این کارفرمایان عزیز با درآمدهای ملیاردی فرار مالیاتی دارن و شاید به اندازه اون کارگره هم مالیات ندن . دیگ واقعا نمیدونم چی بگم دیگه رد دادم …..

  13

 9. واقعآ متاسفم از مسئولین بی مسئولیت که اینقدر به فکر کارگرها هستن خدا خودش مسئولین بی مسئولیت دزد به یک دردل های ناعلاج دچارکنه که همش به فکرجیب خودشون هستن خدالعنتتون کنه

  13

 10. واقعآ متاسفم برای شما مسئولین که اینقدر به فکر کارگرهای بدبخت هستین خدالعنتتون کنه بااین عدالتتون که همه کارگرها رابه بدبختی کشاندیدکشورتاراج کردیدمسئولین بی مسئولیت و دزدکی همش به فکر جیب خودشان هستن انشاالله این دوران شما هم تمام میشه مردم راحت میشن ازدست مسئولین مثل شماها

  9

 11. بترسید از آه بنده ای که جز خداوند کسی را برای بردن شکایتش نزد او ندارد. خداوندا التماسهای ما بر این مسئولین هیچ اثری نداشته و ندارد و ما توان ستاندن حق خود را از این ظالمان نداریم خودت از بارگاه قدرت لایزالت، دست قهر خود را بر این مسئولین بیرون بیاور و آنها را اگر قابل هدایت هستند هرچه سریعتر هدایت فرما وگرنه هرچه سریعتر شر آنها را به خودشان بازگردان و سرنوشت نابودیشان را در سریعترین زمان بر آنها مقرر و اعمال فرما که همانا تو یار و یاور مظلومانی. و از لطف و رحمت بی نهایتت، حاکم و مسئولینی عادل بر سرزمین ما حاکم بفرما و امور مارا اصلاح بفرما. بحق محمد و آله الطاهرین. یا الله یا رب العالمین.

  21

  1. این رو هم بگم که خطاب من به مسئولین بی لیاقت هست و در مورد مسئولین بالیاقت از خداوند طلب اجر برایشان دارم. و اینکه چه کسی بالیاقت هست و چه کسی بی لیاقت هست من قضاوتی ندارم و خداوند خودش بهتر می داند. قضاوت من از ظاهر هست و قضاوت او از باطن.

   17

 12. این رو هم بگم خطاب من به مسئولین بی لیاقت هست و در مورد مسئولین دلسوز و با لیاقت، از خداوند طلب اجر برایشان می کنم. اینکه چه کسی بالیاقت هست و چه کسی بی لیاقت رو هم خداوند بهتر می داند.

  21

 13. بنظر من این 1800 رو بدن به یکی از نمایندگان کارگری یا کافرمایان بگن. یک ماه فقط زندگی کن با اجاره خونه و ….ببینیم میتونن؟

  17

 14. سلام این جدولی که شماگذاشتین رو مردود اعلام کردن وازاخبار سراسری گفتن که این جدول صحیح نیست پس چی صحیح؟ تو اینترنت هم که همش همینو نشون میده چیز دیگه ای که من ندیدم ازکجا باید اصلشو پیدا کنیم

  12

 15. هرسال جدید که شروع میشه بجای اینکه مردم خوشحال باشن که حقوقشون تکونی میخوره بیشتر اعصابشون خرد میشه تواین مملکت همه چی همیشه بنفع کارفرمایان و کلا سرمایه دارانه منی که با این حقوق ثابت دارم یکسالم رو میگذرونم هرچقدرهم به حقوقم اول سال اضافه بشه فایده نداره چون هر تقی به توقی بخوره قیمتها از شیرمرغ تا جون آدمیزاد چندین و چندبار اضافه میشه اونوقت اول هرسال کارفرمایان محترم با همین چندغازی که به ما اضافه میشه شاکی میشن و روشون رو ترش می کنن واسمون که بیچاره کارفرما از کجا بیاره این حقوقارو بده اونوقت نمی گن که در طی سال چندبار قیمتاشون رو به بهونه تحریم و دلار و هزارو یک دلیل بی اساس دیگه تغییر دادن و پوست مردم بدبخت رو کندن نمی گن که کارگری که یه بچه حت یداره با کرایه خونه و هزارو یک خرج دیگه چجوری اول ماه رو با 2تومن به آخر ماه برسونه درد زیاد ه یکی دوتا نیست خدا بدادمون باید برسه آخرماه خستگی تو تن همه می مونه

  10

 16. خودشون میگن تورم ۴۰درصدافزایش داشته بعد20درصدافزایش حقوق داشتیم خوب کارگربدبختی این من باز۲۰درصدزیرتعادل بازارم

  12

 17. منه کارگر که متاهلم بچه دارم مستاجرم هزارتا قسط و درد دارم فقط باید لال شم خوش خوشان ارباب زاده هارو ببینم.اعتراض هم که در این مملکت مساوی با اعدام.

  9

 18. عرض سلام و خسته نباشید محضرکارگران بدبخت
  آیا آقای وزیر کار و رفاه و نماینده کارگران هم حقوقشان کارگری است یا طول سال با تورم دو بار (۳۵٪و۵۰٪) افزایش می یابد ؟!

  9

 19. سلام من که نه به این دولت امید دارم ن کارفرماها الان با لیسانس 3ساله دارم تو دفتر اسناد کار میکنم دوساله ازدواج کردم با ی بچه سه ماهه بعد از 3سال کار و پا بند بودن تو کار هنوز نه بیمه شدم نه حقوق درست و حسابی میگیرم متاسفانه این قانون کارم همش حرفه, کسی رسیدگی نمیکنه فقط حرف مفته تابرج 10ماهی یک میلیون حقوق میگرفتم الان با پول عیدی 11و12دومیلیون و چهارصد.تواین وضعیت تو این اوضاع جنسا و قیمتا شما فک میکنید انصافه؟
  فک نکنید من بی لیاقتم ن همه کار بلدم متاسفانه دور از جون مدیرامون بی وژدانن و ب این فکر نمیکنن ک ایشاالله به حق صاحب الزمان خودشون و خونوادشونم گیر میفتن

  10

 20. فئودال ها پشت میز نشستن
  حق دهقانان زمین نشسته را
  با خنده خوردند بعد با کلمات
  تمیز ودست کثیف نماینده فئودال باخنده گفت اینها طبق
  راستای گفتار رهبریست
  باز زشتکاری خود را پشت
  آقاپنهان کردید لعنت خدابر ظالمان و خانواده تشنه به خون
  دهقانان (ظالمان دروغگو به
  والله با خوردن خون دهقان
  و اختلاس و…..بدانید درسته
  همه زندگی نمیکنند اما همه خواهند مرد و حق الناس هیچ بخششی ندارد شب عاشورا
  تمام میشود و بعد از ظهر عاشورا ما و شما و نگاه خدا
  در روز حشر (لعن الله علی عمروعاص های زمان ) زمانی که به اسم دین حق ضعیفان را
  بخورند مهدی فاطمه بازالفقار
  ذوالجناح خواهد آمد( گوساله پرستان خدا تاوان ظلمتان رابدهد )حال تصویب کنید وبخندیدبسم الله قاسم الجبار ین&

  12

 21. اگر اتحادیه کارگری شما!!!!!!!!!!!!! مفهوم داشت که جناب آقای ربیعی و محجوب و … این پست ها و سمت ها و مناصب دولتی و مدرک دکترا و خانه دولتی بالا شهر و حقوق بالا و …… را نداشتند که!!! همه تون سرکار هستید.

  10

 22. از این افزایش حقوق میشهبگویید چی شامل حال کارگر میشود؟؟؟!! 10 تا 15 درصدش را از کارگر مالیات کسر میکنند و 40 ال 60 درصدش را هم تورم میخوره!!!! بقیه اش هم 7 درصد بیمه سهم کارگر میدهید!!!!! دوبرابر آنهم برای بیمه تکمیلی (14 درصد) !!!! حمع بزنید 15+60+7+14=91 خب بسه دیگه بروید حالش را ببرید و حال کنید!!!!!!!!!! بس نیست! از سرتون هم زیادی است.

  8

 23. واقعا متاسفم برای کشوری که مسئولینش دزد و خائن و فقط اسم اسلام و شیعه رو یدک میکشن.پیامبر اسلام بر دست های کارگر بوسه میزدهستنمیزدهوقت اینا …
  بهتره چیزی نگم چون همه میدونن چخبره تو این مملکت.هم خودشون میدونن هم مردم.

  11

 24. خداوندا به بزرگی ات خودت فقیر و غنی را یکی کن و دل سیر شدگان و مسئولان کشور را از پول و خوراک مانند سیرایی کارگران بفرما شاید درکی از کارگران شود

  11

 25. نمایندگان کارفرما هر چه هستند بویی از انسانیت نبرده اند و اگر واقعا چند جا حقوق می گیرند حرامشان باشد این حقوقها با بی عدالتی که در حق کارگر نمودنند همان پاره های اتش روایاتی است که در شکمبه خویش می ریزند اتش خوارانی که از حرارت اتش سیر نمی شوند و از سوزاندن خانمان ضعفا دلگیر .

  10

 26. سلام و خسته نباشید
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  حقوق روزانه یکی از پرسنل در سال98 مبلغ775000ریال بوده است با توجه به افزایش نرخ حقوق اگر تغییری در افزایش حقوق ایشان اعمال نشود و همان مبلغ قرارداد بسته شود آیا در گزارش سامانه مالیات برحقوق و تامین اجتماعی به مشکل برمیخورم

  7

  1. سلام
   خیر مشکلی پیش نمی آید و شما می توانید براساس قرارداد طرفین اقدام کنید مگر اینکه مبلغ پرداختی از حداقل وزارت کار کمتر باشد

   9

 27. بازتاب: جدول حقوق کارگران در سال 1401 - آموزش تخصصی مالیات به زبان ساده