0

آموزش حسابداری و مالیات

[ux_banner height=”395px” bg=”15004″ bg_size=”original” link=”https://ravihesab.com/product/database-of-tax/” target=”_blank” visibility=”hidden”]

[text_box width=”39″ position_x=”0″ position_y=”50″]

[gap height=”20px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

مدت زمان تا پایان تخفیف


[ujicountdown id=”%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81″ expire=”2020/10/09 00:00″ hide=”true” url=”” subscr=”undefined” recurring=”” rectype=”second” repeats=””]

[/col]

[/row]
[gap height=”10px”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” bg_color=”#FFF”]

[text_box text_color=”dark” width=”61″ width__sm=”85″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″]

راوی حساب

در وب سایت آموزشی راوی حساب شما می توانید از مقالات و ویدیوهای رایگان استفاده کنید

[divider]

[search]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”آخرین مقالات و مطالب وب سایت” tag_name=”h1″ color=”rgb(75, 12, 175)” size=”114″ visibility=”hidden”]

[row visibility=”hidden”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”14822″ image_width=”31″]

مالیات

اگر شما مالیچی هستید می توانید تمام آموزش های مربوط به مباحث و چالش های مالیاتی را پیگیری نمایید.

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”300px” height__sm=”225px” bg_color=”rgb(32, 41, 56)” bg_overlay=”rgba(32, 41, 56, 0.89)” video_visibility=”visible”]

[text_box width__sm=”79″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”10px”]

دریافت رایگان کتاب “قانون مالیات را قورت بده”

برای دریافت 100 صفحه اول کتاب “قانون مالیات را قورت بده” می توانید کلیک کنید

[button text=”دریافت رایگان کتاب” style=”outline” size=”small” radius=”99″ depth_hover=”5″ expand=”0″ link=”https://ravihesab.com/product/tax-law-book/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”23px”]

[ux_banner height=”517px” height__sm=”500px” bg_overlay=”rgba(78, 161, 150, 0.8)” border=”4px 4px 4px 4px” border_margin=”15px 15px 15px 15px” visibility=”hidden”]

[text_box width=”66″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”0px”]

مقالات مالیاتی

برای مشاهده مقالات مالیاتی سایت کلیک کنید

[gap height=”10px”]

[button text=”میخوام بخونم” color=”secondary” size=”large” icon=”icon-angle-down” icon_reveal=”true” link=”https://ravihesab.com/category/tax-articles/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

[title style=”center” text=”آخرین مقالات و مطالب وب سایت” tag_name=”h1″ color=”rgb(75, 12, 175)” size=”114″]

[blog_posts style=”default” type=”row” col_spacing=”small” columns__md=”1″ image_hover=”blur”]

[blog_posts style=”default” type=”row” title_size=”large” show_date=”text” excerpt=”false” excerpt_length=”16″ comments=”false” image_height=”100%” image_hover=”zoom” text_align=”left” visibility=”hidden”]

[title style=”center” text=”آخرین مطالب ارسال شده در اینستاگرام” tag_name=”h1″ color=”rgb(95, 19, 215)” margin_bottom=”-23px” size=”114″]

[block id=”15397″]

[gap height=”31px”]

[title style=”center” text=”جدیدترین محصولات وب سایت” tag_name=”h1″ color=”rgb(75, 12, 175)” size=”114″]

[ux_products type=”row” columns=”6″ show_cat=”0″ equalize_box=”0″ products=”6″ visibility=”hidden”]

[row h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” depth=”5″]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”178px” height__sm=”180px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″]

[gap height=”10px”]

آیا می خواهید تمام محصولات را ببینید؟

[gap height=”10px”]

[button text=”همین الان کلیک کنید!” style=”outline” radius=”10″ link=”https://ravihesab.com/product-category/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”50px”]

[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(249, 70, 0)” dark=”true” mask=”angled-right-large” padding=”20px” video_visibility=”visible”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center” text_depth=”1″]

وکیل مالیاتی کیست؟

افرادی که در حوزه مالیاتی وکالت می کنند یا مشاوره می دهند می توانند در مراجع دادرسی مالیاتی از پرونده شما دفاع کنند و در صورت وجود اسناد و مدارک کافی به نتیجه مطلوب برساند.

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”6px”]

[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” dark=”true” mask=”angled-large” padding=”10px” video_visibility=”visible”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center” text_depth=”1″]


مشاوره مالیاتی کیست؟

متخصصانی که در حوزه مالیاتی مشاوره می دهند و از اتفاقات و جرائم مالیاتی جلوگیری می کنند و به افراد کمک می کنند تا یک ساختار مالیاتی دقیق در بنگاه اقتصادی ایجاد کنند.

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”16px”]