0

درخواست کتاب آموزشی قانون مالیات بعنوان هدیه

درخواست کتاب آموزشی قانون مالیات بعنوان هدیه

موسسه آموزشی راوی حساب تصمیم گرفته تا کتاب پرفروش قانون مالیات را قورت بده را با قیمت بسیار ویژه در دسترس قرار دهد تا موسسات و شرکت ها بتوانند از آن بعنوان سالنامه یا دیگر هدیه ها استفاده کنند تا باعث رشد دیگران شوند

قیمت پشت جلد ۴۵ هزارتومان

تعداد ۱۰ عدد به بالا فقط ۳۱ هزارتومان

تعداد ۵۰ عدد به بالا ۲۴ هزار تومان

 

هدیه کتاب

در نوروز 99 بجای سالنامه و دیگر هدیه ها کتاب قانون مالیات را قورت را هدیه دهید