0
شماره حساب بانکی راوی حساب

همه محصولات راوی حساب امکان خرید آنلاین دارد و نیازی به پرداخت کارت‌به‌کارت نیست؛ اما اگر پرداخت شما به هر دلیلی از طریق کارت به کارت است، می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

شماره حساب بانک ملت
شماره حساب بانک اقتصاد نوین
شماره حساب بانک رسالت

«شماره حساب»
4730787620

 

«شماره کارت»
6104337536040064

 

«شماره شبا»
IR61 0120 0200 0000 4730 7876 20
صاحب حساب: محمدجواد عظیمی فرد

«شماره حساب»
1931.8000.48817250.01

 

«شماره کارت»
6274121146369830

 

«شماره شبا»
IR23 0550 1931 8000 4881 7250 01
صاحب حساب: محمدجواد عظیمی فرد

«شماره حساب»
361.2609504.2

 

«شماره کارت»
5041721046761418

 

«شماره شبا»
IR48 0700 0361 0011 2609 5040 02
صاحب حساب: محمدجواد عظیمی فرد

  کلیه شماره حساب‌ها به نام محمدجواد عظیمی فرد می‌باشند.