0

اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

شماره: ۲۰۰/۹۸/۵۰۱

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) و جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع : اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال ۱۳۹۸

در راستای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) و جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور، دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد.

الف: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۱- جزء (۳) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، هفتاد درصد (۷۰%) عوارض واریزی در سال ۱۳۹۸ به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (۳۰%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (۸۸%) شهرها و دوازده درصد (۱۲%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.

۲- جزء ۴ بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

۳- جزء ۵ بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال ۱۳۹۸ عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (۰۰۱%) موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد.

شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال ۱۳۹۷ ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

۴- جزء ۱۳ بند (ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (۲) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

مفاد سایر بندهای دستور العمل به قوت خود باقی می باشد.

ب: دستورالعمل اصلاحی شماره ۲۰۰/۹۷/۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

مفاد دستورالعمل مذکور که در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده بود برای عوارض واریزی از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://ravihesab.com/?p=14587
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد جواد عظیمی فرد
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.